• Kantoor +5999-8469195 | Mobiel +5999-5209195 | Vanuit NL 085 027 0037

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

OZB – onroerendezaak belasting Curacao

OZB – onroerendezaak belasting Curacao

Sinds 2014 heeft Curacao onroerendezaakbelasting (OZB). Daarvoor heette het grondbelasting. Er zijn enkele kleine verschillen tussen grondbelasting en onroerendezaakbelasting.

Betekenis onroerendezaakbelasting (OZB) 

Aanslagen voor de onroerendezaakbelasting (OZB) worden jaarlijks opgelegd. Er wordt belasting geheven over de waarde van een onroerend goed op Curacao. Dit is bijvoorbeeld een ongebouwd eigendom (grond), of een gebouwd eigendom zoals een woning of winkel. Huur je grond van een particuliere grondeigenaar, maar ben jij eigenaar van de woning? Dan betaalt de grondeigenaar de OZB. Huur je grond van het Land Curaçao? Dan betaal je OZB over de waarde van de woning, en niet over de waarde van de grond.

OZB werkt met met vijfjarige tijdvakken. De belasting wordt geheven over de waarde aan het begin van het vijfjarige tijdvak. Het eerste tijdvak liep van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. Op 1 januari 2019 is een nieuw tijdvak begonnen. De waarde voor de OZB blijft in principe de hele looptijd hetzelfde, tenzij er grote veranderingen zijn aan de onroerende zaak. Bijvoorbeeld door het bouwen van een huis of door een renovatie, verbouwing of bijbouw. De nieuwe waarde wordt alleen gebruikt als het onroerend goed 5% of meer in waarde is gestegen, met een minimum van ANG. 25.000,-.

Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) Curacao

Het OZB-tarief op Curacao is een progressief schijventarief. Hoe meer je woning waard is, hoe hoger het tarief wordt. Er is gekozen voor een schijventarief, om te voorkomen dat je bij een klein verschil in waarde ineens veel meer belasting moet betalen.

ANG. 0 tot ANG. 350.000                                         0,4%
ANG. 350.000 tot ANG. 750.000                         0,5%
Meer dan ANG. 750.000                                            0,6%

Voorbeeld

Een woning aan de Kaya XYZ een geschatte waarde heeft van ANG. 625.000,-. Over het gedeelte tot ANG. 350.000 moet 0,4% OZB betaald worden, dit is ANG. 1.400,-. Over het gedeelte tussen ANG. 350.000 tot ANG. 625.000 is dit 0,5%. Dus over het bedrag van ANG. 275.000,- moet 0,5% belasting worden betaald. Dit is ANG. 1.375,-. Het totale bedrag wordt dan ANG. 1.400,- + ANG. 1.375.- = ANG. 2.775,-

Welke waarde heeft mijn woning voor de OZB belasting?

De belastingdienst bepaalt de heffingsgrondslag, dit is de waarde van de woning en dus het bedrag waarover de OZB-belasting in rekening wordt gebracht. De Inspecteur der Belastingen stelt de waarde van een onroerende zaak vast door taxaties van taxateurs. De woningen worden vanaf de openbare weg getaxeerd. De Inspecteur voert steekproefsgewijs controles uit op het proces en de vastgestelde waardes. Nadat de Inspecteur de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld, stuurt hij je een brief met daarin de vastgestelde waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB).

Bezwaar indienen onroerendezaakbelasting (OZB) Curacao

Ben je het niet eens met de waarde die de Inspecteur heeft vastgesteld? In de brief van de Inspecteur lees je hoe je bezwaar maakt tegen de vastgestelde waarde. Je mag zelf bepalen op welke wijze je bezwaar indient. Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van de Voorbeeldbrief zoals opgesteld door de Belastingdienst van Curaçao. Wil je bezwaar indienen over de vastgestelde economische waarde? Dat kan alleen door bezwaar in te dienen voor het eerste jaar van het tijdvak. Wil je bezwaar indienen voor het tijdvak 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023? Dien dan bezwaar in voor de aanslag van het jaar 2019. Je kan geen bezwaar indienen tegen de vastgestelde waarde bij een aanslag van een later jaar in het betreffende tijdvak.

Bewijsstukken bezwaar onroerendezaakbelasting (OZB)

Bij het indienen van een bezwaarschrift dien je argumenten te geven waarom de vastgestelde waarde volgens jou niet klopt. Je mag zelf bepalen hoe jij je verzoek onderbouwt. Je hoeft niet op dit moment nog geen taxatierapport te laten maken.

In het bezwaarschrift geef je aan wat de door jou voorgestelde waarde is. Is de Inspecteur het niet eens met de door jou voorgestelde waarde? Dan neemt hij hierover contact met je op en kan je daarna eventueel beslissen om een taxateur in te schakelen die een taxatierapport opstelt. Hou er wel rekening mee dat de kosten van een taxatierapport hoger kunnen liggen dan het verschil in de te betalen belasting.

Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor het verschil tussen de vastgestelde waarde en de door jou voorgestelde waarde, oftewel het bestreden bedrag.

Vrijgesteld voor OZB op Curacao

Niet over alle onroerende zaken op Curacao moet OZB betaald worden, er zijn vrijstellingen. Vrijstellingen zijn er bijvoorbeeld voor kerken, ziekenhuizen en sportterreinen. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014.

In deze blog staat beknopte informatie over de onroerendezaakbelasting, deze informatie is van toepassing op Curacao. We kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en actueel is. Voor het indienen van bezwaar of (actuele) informatie verwijzen we je door naar de website ozb.belastingdienst.cw of de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014.

Heb je vragen over bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting? Stuur dan een e-mail naar robin@livinggoed.com.

Bronnen: ozb.belastingdienst.cw & Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014

img

Robin Nahuis

Woning verkopen of verhuren op Curaçao? Of wil je juist iets huren of kopen? Stuur mij dan vrijblijvend een berichtje, ik help u graag! U kunt mij bellen op +5999 5249199. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan naar robin@livinggoed.com

Gerelateerde berichten

Belasting betalen bij verhuur van onroerend goed op Curacao

Heb je een woning of appartement op Curacao? En wil je die verhuren? Of wil je misschien iets kopen...

Lees verder

Notarissen op Curacao

De koper van een woning of een kavel kiest, voor het opstellen van de leveringsakte (en eventueel...

Lees verder

De vraagprijs van je woning bepalen Curacao

Het is erg belangrijk om de juiste prijs van je woning op Curacao te bepalen, maar hoe doe je dat?...

Lees verder